Szűrés

TOP termékek

Szavazás

Milyen termékekből szeretne többet látni?

20.000 Ft vásárlás felett a kiszállítás (Foxpost) díjtalan! Regisztrált vásárlóinknak a vásárlásaik után levásárolható hűségpontok kerülnek jóváírásra!

KÉSZLETRŐL AKÁR MÁSNAPRA OTTHONÁBAN!

RENDELHETŐ TERMÉKEINK 1 héten belül kerülnek kiszállításra!

Menta Blog

NŐNAPI NYEREMÉNYJÁTÉK

2023.02.18 09:44
NŐNAPI NYEREMÉNYJÁTÉK

Játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató

(Nőnapi nyereményjáték)

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

 

I.

  1. A játék és annak szervezője

1.1 Az Luckydesign Bt.(székhelye: 2600, Vác, Eötvös u.5. továbbiakban: „Szervező” ) nyereményjátékot hirdet (Nőnapi nyereményjáték) megnevezéssel a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) részletesen leírt feltételek szerint (a továbbiakban: „Játék”). A Játék lebonyolítását a Luckydesign Bt.a továbbiakban „Lebonyolító”) végzi.

  1. A Játékban részt vevő személyek, játékban való részvétel feltételei

A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként feltétel nélkül elfogadja, továbbá megismerte, tudomásul vette az II. pont szerinti adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben a Játékos az I. pont szerinti Játékszabályzatot, a II. pont szerinti adatkezelési tájékoztatót vagy ezek bármely rendelkezését nem fogadja el, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

2.1. A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, Facebook profillal rendelkező természetes személy, aki magyarországi postázási címmel rendelkezik. (a továbbiakban: „Játékos”) és lájkolja a nyereményt meghirdető posztot és beír a kommentbe 1 db kedvenc virágnevet(amit e kedvesének adna vagy amit tőle várna). A játékban való részvétel feltétele a 2.1. pontban meghatározott összes feltétel teljesülése.

A játékban nem vehetnek részt a Luckydesign Bt. alkalmazottai, és rokonaik. 

2.2. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a hozzászólások, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) pornográf vagy szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg, (vi) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik, (xi) jogsértőek, (xii) a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen kommenteket azonnal törli saját megítélése szerint.

A nyereményjátékot a Facebook és az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Luckydesign Bt. számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak. 

  1. Nyereménnyel kapcsolatos rendelkezések

A nyeremény megnevezése minden játék esetében a nyereményt meghirdető posztban található.

A nyertesek véletlenszerű sorsolás útján kerülnek kiválasztásra azok között, akik megfelelnek a nyereményjáték részvételi feltételeinek.  A nyeremény készpénzre át nem váltható és másra át nem ruházható. 

  1. A játék időtartama, sorsolás időpontja

A részvétel ingyenes, vásárláshoz, egyéb szerződéses jogviszonyhoz nem kötött.    

A Játék időtartama:

játék kezdete:2023.02.18.(20.00 óra)

játék vége:2023.02.27.(22.00óra)

A Szervező a Játék időtartamának hosszabbításának jogát fenntartja, amiről a Játékos a Szervező oldalán értesül.

Sorsolás időpontjai:

2023.02.28. 20.00 óra

5.Nyertes kihirdetése, értesítése, nyeremények átvétele

A fent megjelölt időpontokban összesen 1 db nyertes kerül kiválasztásra.

Pótnyertes kiválasztására semmilyen esetben nem kerül sor.

A Szervező a nyertes nevét a nyereményt meghirdető posztban teszi közzé a sorsolást követő 1 munkanapon belül. A Szervező a sorsolást követő 1 munkanapon belül felveszi a Játékossal a kapcsolatot a facebook üzeneten keresztül a postázási adatok miatt, a Nyertesnek pedig ugyanebben a válasz üzenetre válaszul kell elküldenie a Szervező által kért kiküldéshez szükséges adatokat.

Amennyiben a szervező a nyertest a sorsolás napjától számított 2 munkanapon belül kétszeri megkeresésre sem éri el a nyertes "nem elérhetőnek" minősül. 

A nyeremények postázására egyszer kizárólag magyarországi címre, és egy alkalommal van lehetőség Amennyiben a nyertes Játékos bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét, amely a játékszabályzatban leírt- játékossal is egyeztetett-módon kerül kiküldésre a nyereményétől elesik és a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet.

A postázás lebonyolításához a nyertesnek az alábbi adatokat szükséges megadnia:

-teljes név, szállítás módjának és annak helyének pontos megjelölése

Szállítás módja: a nyertes az alábbi módokon kérheti : 

  • GLS futárszolgálat által a Nyertes által megadott címre
  • Nyertes által megadott GLS csomagpont
  • Nyertes által megadott FOXPOST automata

Az adatok helytállóságáért a nyertes felel, a postaszolgáltató teljesítéséért felelősséget nem vállalunk! 

A nyeremény kiküldésére csak a fenti adatok teljeskörű megadása esetén van lehetőség.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, beleértve a megadott adatok hiányosságát (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal, bármilyen veszteséggel, felmerülő költségekkel, szellemi tulajdon megsértésével kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak, ezekért a játékban résztvevő játékos felel.   

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

- nem múlt el 18 éves,

- ha a szervező 2 munkanapon belül történő kétszeri megkeresésére nem válaszol,

- ha nem lehet felvenni a nyertessel direkt Facebook üzenet formájában a kapcsolatot,

- egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval vett részt a játékban,

mellyel jogosulatlan előnyre tett szert,

- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon

befolyásolni próbálja.

- jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.

6.Résztvevők kizárása

A szervező fenntartja a jogot, hogy a szabálytalanul résztvevő játékosokat, több e-mail címmel tömegesen Facebook fiókokat létrehozó felhasználókat vagy hasonló módon, a játék kimenetelét bármilyen technikával befolyásoló résztvevőket a játékból kizárja előzetes értesítés nélkül. Szervező ez esetben a nyereményt a fennálló ok kivizsgálását és megállapítását követően visszakövetelheti, nyertes a nyereménytől elesik. Nyereményjáték ügynökségek, tömegesen létrehozott e-mai címek a sorsolásból kizárásra kerülnek.  

 

 

II.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

- feltétel nélküli, kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a játékban, akkor a nyeremény átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Luckydesign Bt. a nyeremény átadásának céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;

- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Luckydesign Bt.  jelen játék lebonyolítása során a nyeremények átadásának céljából felhasználja. A Játékosok személyes adatait a Luckydesign Bt. a Játékosokkal történő kommunikációra használja majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli;

- a nyereményjáték sorsolásának lebonyolításában kizárólag adatfeldolgozási minőségben a Luckydesign Bt.  munkatársai vesznek részt. Adatkezelési felelősségük nem keletkezik.

 - jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait a Luckydesign Bt. a nyertesek névsorában közzétegye.

 - a Luckydesign Bt. kijelenti, hogy a Játékok megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.

- a Luckydesign Bt. az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait.

 - a Luckydesign Bt általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://mentapiac.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

 -az adatok a játékban való részvételhez és a nyeremény átvételének szervezése során szükségesek. Ezek az adatok jelentik a nevet, kiküldéshez megjelölt helyet, postacímet. Ezek nélkül a játékban nem tud részt venni a játékos, és nem tudjuk kiküldeni a nyereményeket. 

Az adatkezelés célja és fogalma

A Játékos beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatait a Szervező/Lebonyolító a Játék lebonyolítása érdekében Pályázat érvényessége

Nyertesek azonosítása,

Kapcsolatfelvétel

Nyeremények feladása / átadása céljából kezelje.

Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a játékban való részvétel során megadott adatainak (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

A Játékos abban az esetben vehet részt a játékban, ha az adatkezeléshez megadja a kifejezett, egyértelmű̋ és határozott hozzájárulását, amit jelen szabályzat elolvasásával és elfogadásával tehet meg.

E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a Játékos önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Játékos a jelen Játékban való részvétellel és adatainak közlésével a Játékos elfogadja, hogy személyes adatainak kezelésére kerül sor az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, illetve a jelen pont szerinti tájékoztatás alapján. A megadott adatok valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a Játékból való kizárást vonja maga után.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2. Az adatkezelésre jogosult személye és az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelők és Adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelők megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik.

Az adatkezelésre jogosult a Szervező a Lebonyolító, adatfeldolgozó a Szervező, adatfeldolgozó logisztikai partner, nyereményt kézbesítő futárcég. Az adatok megismerésére a Szervezőnek, a Lebonyolítónak, Logisztikai Partnernek, a nyereményt kézbesítő futárcégnek a Játék lebonyolításáért felelős munkavállalói jogosultak.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősülnek 

Adatkezelő1: Játék szervezője és lebonyolítója-Név:Luckydesign Bt

Székhely:2600 Vác, Eötvös utca 5.

Levelezési cím:2600 Vác, Eötvös utca 5.

E-mail:info@mentapiac.hu

Weboldal:mentapiac.hu

Az Adatkezelők Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatok feldolgozását a szervező megbízásából jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében 

Adatfeldolgozók: Játék szervezője és lebonyolítója-Név:Luckydesign Bt

Adatkezelő2: WebshippyMagyarország Kft.

székhelye: 1044 Budapest, Ezred u. 2. B. ép. 13.

 telefonszáma: +36 1 998 8099

e-mail címe: info@webshippy.com

Adatkezelő3: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

 telefonszáma: 06-29-88-67-00

e-mail címe: info@gls-hungary.com

A címzett weboldala: https://gls-group.eu/HU/hu/home

3. Adatkezelők által kezelt adatok köre

Kezelt adatok köre és célja:Facebook ID,azonosítás,telefonszám,kapcsolattartás,e-mail cím,kapcsolattartás,Lakcím,Nyertes esetén nyeremény kézbesítése,IP cím,azonosítás

Az adatkezelés célja az érintettek pályázatának azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás és a nyeremény kézbesítése nyertes pályázat esetén.

4. Az adatkezelés elvei és módja

Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelők az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, a vonatkozó hatályos jogszabályok teljes körű betartása mellett, kizárólag célhoz kötötten használják fel.

Az Adatkezelők a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők bármelyike az eredeti adatfelvétel céljától eltérő̋ célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelők a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külsős szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő̋ felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adat továbbításnak.

Az Adatkezelők bizonyos, jogszabályok által nem tiltott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető̋ Személyes adatait.

Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető̋, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelők gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelők minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire, az Adatkezelők nem kötelesek adatvédelmi

5. Megadott adatokra vonatkozó adatkezelés legfeljebb a nyeremény átadásáig tart.

Jogellenes, megtévesztő̋ Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelők jogosultak a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is

6.  A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása és felhasználási jogok

A Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja e- mailben az info@mentapiac.hu címre küldött e-mailben.

A fenti nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező/Lebonyolító nyilvántartásából törlésre kerülnek.

A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik személyes adataik helyesbítését is.

Játékos a fentieken kívül ingyenesen, indokolás nélkül, bármikor kérheti az adatai törlését („elfeledtetéshez való jog”) vagy azok kezelésének korlátozását, vagy e- mailben az info@mentapiac.hu címen. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatai kezelésének korlátozása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kérelmezi.

A Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelők e-mail címére küldött info@mentapiac.hu e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

E-mailben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó pályázati regisztrált e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelők által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. A Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzek a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt Személyes Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelők általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű̋ feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelők a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek

7. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelők tevékenységük ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozót veszik igénybe.

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

.Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.

.Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak.

8. Egyéb rendelkezések

Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy· nyertesség esetén nevüket a Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a Mentapiac webáruház hivatalos Instagram és Facebook csatornáján poszt formájában.

9. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosítsák. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

10. Vegyes rendelkezések

A hiányosságokért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszer üzeneteket kapnak nyereményeket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.